Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Jana Pawła II w Rytwianach

Lokalizacja

woj. świętokrzyskie

pow. staszowski

gm. Rytwiany

Adres

Szkolna 9/1

28-236 Rytwiany

Kontakty

Telefon

0158647512

Faks

0158647511