Ewidencje i rejestry

  1. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły. 
  2. Rejestr wydanych zaświadczeń.
  3. Księga uczniów.
  4. Księga ewidencji dzieci.
  5. Rejestr legitymacji uczniowskich.
  6. Rejestr legitymacji nauczycieli.
  7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
  8. Księgi inwentarzowe.
  9. Rejestr zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2013 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Mrozowska
Ilość wyświetleń: 1565
25 października 2013 10:27 (Elżbieta Mrozowska) - Zmiana treści zakładki.
25 października 2013 09:47 (Elżbieta Mrozowska) - Dodanie nowej zakładki.